אפקה - מכללה אקדמית ל הנדסה ב תל אביב מדינת ישראל - משרד הביטחון איתור ברשימת הנופלים  עיריית רעננה משרד החינוך מחוז המרכז  Data | Tools | Maps | Last Survivors | Yad Vashem | Forum | Help
א-ד | ה-ט | י-נ | ס-צ | ק-ת

Friday, May 27, 2005

נצר אחרון ס-צ

סובול דויד
סובלמן דוב ברלה
סוריה משה
סטלר שלמה זיגי, זיגפריד, סידני
סטרבצינסקי שמואל שמוליק
סימון אברהם-שלמה
סל חנן חונה
סלבה שלמה "סלק"
סלומון יהושע שעיה
סלפטר זאב וילי
סמואל משה
סנדרוביץ עזריאל
סניאטובסקי מישה
סקורניק אברהם
סקלי ישראל
סרבנוגורה ישראל

פדרמסר יעקב יאנק
פוגל עמנואל מוניה
פולק שמואל
פורדי אברהם פברי
פיאר פאייר עזריאל איזק
פיארברגר אריה
פיטרושקה נתנאל
פייגנבלט יחיאל חילק
פיינגנבלט אברהם
פיינשטיין צבי
פיליצר פנחס
פירסטנברג אברהם יטקה
פישמן גרשון
פישר אברהם
פלבנר שלום
פליישמן יעקב
פלם משה
פלם פלאום חיים
פלס חנן היינצי
פסטרניאק שלמה-לייב לייבוש
פקר יהושע
פרגמנט יצחק
פרידלנדר שרה
פרידלר אריה
פרידמן שמואל
פרידמן יצחק
פרידמן יששכר-דוב ברל
פרידמן מאיר
פרידמן יעקב
פרידנפלד אברהם-מאיר
פרידריך משה
פריי שלום
פרייס אברהם
פרמינגר גדליה דלציו
פרקר שמחה שמח'לה

צימבל שלום
צ'כנוביץ ישראל איסקה
צ'פניק קלמן